Noabershof Nijverdal

nieuws

Bekijk HIER de uitzending op 11 december 2021 van Kassa - BNNVARA

 

De hele informatiebijeenkomst van 7 maart 2022 is terug te zien op YouTube.

 

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Hoe zorgen we voor de groeiende groep 'krasse knarren' van nu en later? VPRO Tegenlicht gaat op zoek naar denkers en doeners die niet wegduiken voor de grijze golf van morgen.

 

Bekijk HIER de uitzending van 8 oktober 2022 "Samen grijs worden - tegenlicht - VPRO".

 

Informatiebijeenkomst 7 maart 2022

Bekijk hier de presentaties (PDF) die op deze middag zijn gehouden.

Stand van zaken oktober 2021

Bouw Noabershof in Nijverdal komt steeds dichterbij: ook Reggewoon neemt nu deel aan project.

 

De kans dat Nijverdal een knarrenhof krijgt wordt met de dag groter. De gemeente Hellendoorn staat positief tegenover dit particuliere initiatief, woningcorporatie Reggewoon is bereid mee te doen en inmiddels gaven 120 mensen aan dat ze over enkele jaren graag in de Noabershof willen wonen.

 

De Noabershof is een moderne woonvorm, die uniek is voor de gemeente Helendoorn. Een complex met 24 huur- en koopwoningen van diverse afmetingen in twee bouwlagen rondom een gezamenlijk binnentuin. Een geschikte woonplek voor jong én oud, waarbij de bewoners vooraf afspraken maken om elkaar te helpen en te ondersteunen. Of zoals de initiatiefnemers Jos van den Born en André Odding het omschrijven: „Een project met duurzame en levensloopbestendige woningen in een hofjesstructuur, waarbij zelfstandigheid, privacy en noaberschop hand in hand gaan.”

 

Starterswoningen
Volgens beide Nijverdallers biedt hun Noabershof een oplossing voor de vastgelopen lokale woningmarkt. Het is een kans voor starters om aan een betaalbare woning te komen en voor senioren, die nog veel te kwiek zijn om nu al naar een zorgappartement te verhuizen. Met een beetje hulp van de toekomstige buren kunnen zij nog jaren zelfstandig blijven functioneren.

 

Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis reageert enthousiast op dit initiatief en zegt dat het uitstekend binnen de gemeentelijke woonvisie past. Zij kan zich wel voorstellen dat een Noabershof wordt gebouwd op het terrein van de vestiging van scholengemeenschap Reggesteyn aan de Willem de Clercqstraat, die eind 2023 vrij komt. De gemeente laat momenteel onderzoeken hoe deze locatie het best kan worden ingevuld. „Wij willen hier wel twee hofjes realiseren, maar de wethouder wil niet verdergaan dan eentje”, zegt Van den Born.

 

‘Aanjagers’
Hij is blij dat Reggewoon het project steunt en hieraan zelfs wil deelnemen. Van den Born vertelt dat hierover een intentieovereenkomst met de woningcorporatie is gesloten en dat die straks vier of vijf woningen in het complex gaat verhuren aan mensen, die op de wachtlijst staan. Hij benadrukt dat de toekomstige bewoners alles rondom de nieuwbouw zelf gaan regelen via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). „Wij zijn de aanjagers, geen projectontwikkelaars.”

 

Van den Born en Odding blijven uitkijken naar andere geschikte locaties voor de bouw van een Noabershof in of bij het Nijverdalse centrum. „We hebben al meerdere plekken bekeken. De voormalige Ireneschool en vroegere garage Rijnsburger waren niet geschikt. Voor het terrein tegenover de parkeerplaats van het NS-station heeft de gemeente een andere invulling voor ogen. Keizerserf-Zuid lijkt me uitermate geschikt voor zo'n hofje, maar daar zijn zoveel verschillende eigenaren dat ik vrees dat ik al lang dood ben voordat hier iets kan worden ontwikkeld”, lacht Van den Born.

Stand van zaken september 2021

Ons initiatief om te komen tot een Noabershof in Nijverdal is gelukkig breed omarmd. Op dit moment (medio september 2021) hebben maar liefst116 echtparen en/of alleengaanden zich gemeld als geïnteresseerde. Dit geeft duidelijk aan hoe groot de behoefte is om als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar dan wel in een kleinere woning en in een mooie sociale omgeving. Maar ook dat er behoefte is aan (betaalbare) senioren- en starterswoningen. We voldoen met ons initiatief derhalve geheel aan de Woonvisie van de gemeente Hellendoorn. (zie ook Woonvisie (hellendoorn.nl)

 

We hebben daarom onze plannen aan de gemeente voorgelegd en gevraagd of wij via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een of meerdere Noabershofjes mogen realiseren op de locatie Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat. Deze locatie komt eind 2023 vrij als de nieuwbouw van Reggesteyn aan de Noetselerbergweg is gerealiseerd. De gemeente is nu druk bezig om te onderzoeken wat de stedenbouwkundige, planologische en financiële (on)mogelijkheden zijn voor deze locatie. Op 13 oktober hebben we een gesprek met de wethouder en de ambtenaren over dit proces en het tijdpad tot aan de definitieve besluitvorming.

 

We hebben ook een zeer goed gesprek gehad met de directie van woningcorporatie Reggewoon omdat we ook huurwoningen onderdeel willen laten zijn van de Noabershof. Zij deelden onze visie en willen graag participeren. We zijn nu bezig om die gezamenlijke intentie in een schriftelijke intentie-overeenkomst vast te leggen.

 

Inmiddels hebben we ook een stichting opgericht zodat we ook een juridische entiteit hebben.

 

De uitkomsten van het gesprek met de gemeente op 13 okt. zijn voor ons uitgangspunt om begin november een informatiebijeenkomst te houden in het ZINiNtheater over onze plannen. Tijdens die bijeenkomst zal hopelijk wethouder Margreet Overmeen vertellen over het gemeentelijk woonbeleid, iemand van de woningcorporatie Reggewoon over hun woonvisie, vertelt een vertegenwoordiger van de Noabershof Rijssen over hun ervaringen en uiteraard zullen wij en onze architect onze plannen nader toelichten. Daarnaast willen we proberen een landelijke bekend deskundige op het gebied van ouderenhuisvesting uit te nodigen om zijn/haar visie te vertellen.

 

De definitieve datum voor deze informatieavond maken we zo spoedig mogelijk bekend en ook hoe men zich daar dan voor kan aanmelden.

 

PDF's