Noabershof Nijverdal

nieuws

UPDATE

Ons initiatief om te komen tot een Noabershof in Nijverdal is gelukkig breed omarmd. Op dit moment (medio september 2021) hebben maar liefst116 echtparen en/of alleengaanden zich gemeld als geïnteresseerde. Dit geeft duidelijk aan hoe groot de behoefte is om als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar dan wel in een kleinere woning en in een mooie sociale omgeving. Maar ook dat er behoefte is aan (betaalbare) senioren- en starterswoningen. We voldoen met ons initiatief derhalve geheel aan de Woonvisie van de gemeente Hellendoorn. (zie ook Woonvisie (hellendoorn.nl)

 

We hebben daarom onze plannen aan de gemeente voorgelegd en gevraagd of wij via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een of meerdere Noabershofjes mogen realiseren op de locatie Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat. Deze locatie komt eind 2023 vrij als de nieuwbouw van Reggesteyn aan de Noetselerbergweg is gerealiseerd. De gemeente is nu druk bezig om te onderzoeken wat de stedenbouwkundige, planologische en financiële (on)mogelijkheden zijn voor deze locatie. Op 13 oktober hebben we een gesprek met de wethouder en de ambtenaren over dit proces en het tijdpad tot aan de definitieve besluitvorming.

 

We hebben ook een zeer goed gesprek gehad met de directie van woningcorporatie Reggewoon omdat we ook huurwoningen onderdeel willen laten zijn van de Noabershof. Zij deelden onze visie en willen graag participeren. We zijn nu bezig om die gezamenlijke intentie in een schriftelijke intentie-overeenkomst vast te leggen.

 

Inmiddels hebben we ook een stichting opgericht zodat we ook een juridische entiteit hebben.

 

De uitkomsten van het gesprek met de gemeente op 13 okt. zijn voor ons uitgangspunt om begin november een informatiebijeenkomst te houden in het ZINiNtheater over onze plannen. Tijdens die bijeenkomst zal hopelijk wethouder Margreet Overmeen vertellen over het gemeentelijk woonbeleid, iemand van de woningcorporatie Reggewoon over hun woonvisie, vertelt een vertegenwoordiger van de Noabershof Rijssen over hun ervaringen en uiteraard zullen wij en onze architect onze plannen nader toelichten. Daarnaast willen we proberen een landelijke bekend deskundige op het gebied van ouderenhuisvesting uit te nodigen om zijn/haar visie te vertellen.

 

De definitieve datum voor deze informatieavond maken we zo spoedig mogelijk bekend en ook hoe men zich daar dan voor kan aanmelden.

PDF's